Gå direkt till brödtext [snabbkommando alt 8]. Gå direkt till den lokala menyn [snabbkommando alt 9].
Svenska skrivregler för punktskrift
Början av den lokala menyn.
Början av brödtext.

1.6 Förstorad punktskrift

Punktskrift med större avstånd mellan punkterna kallas förstorad punktskrift.

Att använda förstorad punktskrift kan vara en möjlighet för per­soner som annars har svårt att känna och läsa av punktskrifts­tecknen – på grund av t.ex. nedsatt känsel i fingrarna.

En A4-sida med förstorad punktskrift rymmer ungefär 19 rader/sida och 21 tecken/rad.

Förstorad punktskrift har följande ungefärliga mått inom punkt­skrifts­cellen och mellan celler och rader:

Bild på punktskriftens mått inom och mellan celler och mellan rader.

Avståndet mellan punkterna i cellen är både vertikalt och horisontellt ca 3,2 mm (normalt avstånd 2,5 mm).

Avståndet mellan motsvarande punkter i angränsande celler är ca 8,4 mm (normalt 6 mm) horisontellt och ca 13 mm (normalt 10 mm) vertikalt.

Alla mått mellan cellerna och raderna mäts från mittpunkt till mittpunkt i cell respektive rad.

Det finns anteckningsverktyg (regletter) för förstorad punktskrift, det är alltså möjligt att skriva den för hand, liksom punktskrifts­maskiner (skriv­maskiner). Det finns också punktskriftsskrivare av olika fabrikat som klarar att trycka förstorad punktskrift.