Gå direkt till brödtext [snabbkommando alt 8]. Gå direkt till den lokala menyn [snabbkommando alt 9].
Svenska skrivregler för punktskrift
Början av den lokala menyn.
Början av brödtext.

1.5 Teknisk beskrivning

Punktskriftscellens storlek är i stort sett densamma över hela världen, endast smärre nationella avvikelser förekommer.

I Sverige har sexpunktscellen följande mått:

Bild på punktskriftens mått inom och mellan celler och mellan rader.

Punktens höjd ska vara minst 0,25 mm för att ge god tydlighet och avläsbarhet åt punkterna. Punktens diameter är ca 1 mm.

Avståndet mellan punkterna i cellen är både vertikalt och horisontellt ca 2,5 mm.

Avståndet mellan motsvarande punkter i angränsande celler är ca 6 mm horisontellt och ca 10 mm vertikalt. Måtten mellan

cellerna och raderna mäts från mitt-punkt till mittpunkt i cell respektive rad.

Den vanligaste pappersstorleken som används för att trycka punktskrift är A4. Det rymmer högst 29 rader inklusive en eventuell egen rad för sidnummer (paginarad) och 28 tecken/rad. Det finns också ett bredare papper, FA44 eller s.k. bokformat, som rymmer ca 36 tecken/rad.

Punktskrift kräver viss tjocklek på papperet för att punkterna ska framträda, punktskriftspapper väger kring 160 g/m², att jämföras med kopieringspapper som väger kring 80 g/m².