Gå direkt till brödtext [snabbkommando alt 8]. Gå direkt till den lokala menyn [snabbkommando alt 9].
Svenska skrivregler för punktskrift
Början av den lokala menyn.
Början av brödtext.

Litteratur

För skrivning av punktskrift inom vissa fackområden hänvisas till särskilda handledningar för respektive område:
 • Skrivregler för matematik och naturvetenskap (andra upplagan, beräknas utkomma 2009), Punktskriftsnämnden
 • Fonetik och punktskrift (2005), av Lillemor Andersson och Catharina Johansson, Punktskriftsnämnden
 • New International Manual of Braille Music Notation (1996), av The Braille Music Subcommittee, World Blind Union, sammanställd av Bettye Krolick, utgiven av Studie- en Vakbibliotheek voor Visueel en Anderszins Gehandicapten, Amsterdam (punktskriftsversionen utgiven av Braille Press, Zürich)
En introduktion till hur punktskrift ser ut på olika språk finns i följande bok:
 • World Braille Usage (1990), UNESCO, Paris, samt National Library Service for the Blind and Physically Handicapped, Library of Congress, Washington, D.C.
För skrivregler för det svenska språket hänvisas till:
 • Svenska skrivregler (2008), Språkrådet (Liber)
För övrigt hänvisas till följande skrifter från Punktskriftsnämnden:
 • Handledning i reliefbildframställning på svällpapper (1994), av Yvonne Eriksson och Monica Strucel
 • Kortskrift. Nivå 1 och 2 (1997)
 • Kortskrift. Nivå 3 och 4, för egna anteckningar (1997)
 • Punktskriften och dess användning (andra upplagan, planeras utkomma 2009)
 • Punktskriftens termer (2001)
 • Redigering och avskrivning (1999)
 • Taktila kartor – Handledning i kartframställning (2003), av Yvonne Eriksson, Gunnar Jansson och Monica Strucel
 • Teckentabell som norm för svensk åttapunktsskrift (1997)