Gå direkt till brödtext [snabbkommando alt 8]. Gå direkt till den lokala menyn [snabbkommando alt 9].
Svenska skrivregler för punktskrift
Början av den lokala menyn.
Början av brödtext.

5 Sifferuttryck

5.1 Siffertecken

Punkt 3, 4, 5 och 6 siffertecken

Siffror bildas genom att man kombinerar siffertecknet med någon eller några av alfabetets tio första bokstäver. Bokstäverna a–i mot­svarar siffrorna 1–9 och bokstaven j motsvarar 0.

exempel

0 1 2 3 8 9

Punkt 3, 4, 5 och 6Punkt
      2, 4 och 5Tom cell, mellanrumPunkt 3, 4, 5 och 6Punkt 1Tom cell, mellanrumPunkt 3, 4, 5 och 6Punkt 1 och 2Tom cell, mellanrumPunkt 3, 4, 5 och 6Punkt 1 och 4Tom cell, mellanrumPunkt 3, 4, 5 och 6Punkt 1, 2 och 5Tom cell, mellanrumPunkt 3, 4, 5 och 6Punkt 2 och 4Tom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrum

Siffertecknet upprepas inte framför varje siffra i en sifferföljd. Siffertecknet gäller alltså för hela sifferföljden. I denna kan också ingå punkt och komma. Övriga tecken inklusive blank­tecken upphäver siffertecknets betydelse.

exempel

10 2009 3,14 1.13.05

Punkt 3, 4, 5 och 6Punkt
      1Punkt 2, 4 och 5Tom
      cell, mellanrumTom cell, mellanrumPunkt 3, 4, 5 och 6Punkt 1 och 2Punkt 2, 4 och 5Punkt 2, 4 och 5Punkt 2 och 4Tom cell, mellanrumTom cell, mellanrumPunkt 3, 4, 5 och 6Punkt 1 och 4Punkt 2Punkt
      1Punkt 1, 4 och 5Tom
      cell, mellanrumTom cell, mellanrumPunkt 3, 4, 5 och 6Punkt 1Punkt 3Punkt 1Punkt
      1 och 4Punkt 3Punkt
      2, 4 och 5Punkt 1 och 5Tom
      cell, mellanrumTom cell, mellanrum

Punkt 3, 4, 5 och 6Punkt
      1Punkt 3, 4, 5 och 6Punkt
      1Punkt 3 och 4Punkt
      3, 4, 5 och 6Punkt 1 och 2Tom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrum

Punkt 3, 4, 5 och 6Punkt
      1Tom cell, mellanrumPunkt
      3, 4, 5 och 6Punkt 1Punkt
      3 och 4Punkt 3, 4, 5 och 6Punkt 1 och 2Tom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrum