Gå direkt till brödtext [snabbkommando alt 8]. Gå direkt till den lokala menyn [snabbkommando alt 9].
Svenska skrivregler för punktskrift
Början av den lokala menyn.
Början av brödtext.

Inledning

Kort historik

År 1825 presenterade fransmannen Louis Braille (1809–1852) det skriftsystem med upphöjda punkter som nu är den vanligaste skriften för gravt synskadade i alla länder.

Det visade sig mycket snart att punkterna var lättare att uppfatta med känseln än de reliefskrifter med linjer, som tidigare varit i bruk. De olika tecknens form och storlek var också väl avpassade för att kunna avläsas med fingertopparna. Punktskriften var dess­utom lättare att framställa. Med några enkla hjälpmedel kunde var och en skriva själv, och man fick alltså både ett läs- och ett skrivsystem.

Brailles punktskrift har efter hand anpassats till de flesta nation­ella alfabeten. Man har också utarbetat punktskriftssystem för olika fackområden: musiknoter, matematik, fonetik etc.

I punktskriften har en egen ändamålsenlig layout utvecklats som gäller rubriksättning, tabeller m.m.