Gå direkt till brödtext [snabbkommando alt 8]. Gå direkt till den lokala menyn [snabbkommando alt 9].
Svenska skrivregler för punktskrift
Början av den lokala menyn.
Början av brödtext.

Ordförklaringar

diakritiskt tecken: litet tecken (accent, prick, ring, hake) med särskiljande funktion som utgör ett led i en bokstav

förtecken: punktskriftstecken som ändrar betydelsen av följande punktskriftstecken, användningen av förtecken ger punktskriften möjlighet att återge ett stort antal symboler

gemen: liten bokstav

punktskriftscell: det utrymme där punktskriftens upphöjda punkter ryms, maximalt sex, alternativt åtta, punkter

svartskrift: tryckt eller skriven text, ordet används för att göra det tydligt att det inte är fråga om punktskrift

versal: stor bokstav