Gå direkt till brödtext [snabbkommando alt 8]. Gå direkt till den lokala menyn [snabbkommando alt 9].
Svenska skrivregler för punktskrift
Början av den lokala menyn.
Början av brödtext.

9.1 Rubriker

Rubriker ska föregås och följas av blankrad. Man kan också markera huvudrubrik genom att "stryka under" den med en rad med Punkt 1 och 4.

Behöver man flera rubriknivåer kan de föregås av olika antal blankrader. Ett annat sätt att skilja rubriknivåer är att numrera rubrikerna.

I böcker föregås huvudrubriker av tre blankrader och följs av en blankrad. Samma antal blankrader föregår rubriken också då denna står överst på ny sida.

Det går inte att använda marginalrubriker i punktskrift, de måste därför göras om till vanliga rubriker. Att centrera eller högerställa rubriker bör undvikas i punktskrift eftersom det försvårar läs­ningen.

Rubriker markeras inte med punktskrifts­tecknen för speciella stilsorter. Sidbrytning görs inte mellan rubrik och text.