Gå direkt till brödtext [snabbkommando alt 8]. Gå direkt till den lokala menyn [snabbkommando alt 9].
Svenska skrivregler för punktskrift
Början av den lokala menyn.
Början av brödtext.

4.4.6 Grekiska bokstäver

För att återge enstaka grekiska bokstäver används Punkt 5 och 6 som förtecken. De grekiska bokstäverna finns förtecknade i Skrivregler för matematik och naturvetenskap.