Gå direkt till brödtext [snabbkommando alt 8]. Gå direkt till den lokala menyn [snabbkommando alt 9].
Svenska skrivregler för punktskrift
Början av den lokala menyn.
Början av brödtext.

4.4 Förteckningar över punktskriftstecken på andra språk

Punkt­skriften kan an­vändas för i princip vilket språk och alfabet som helst. Här nedan återges punktskriftstecken för ett antal karakteristiska bokstäver i några nära­liggande språk. Punktskrifts­tecknen för de latinska bok­stäverna a–z är gemensamma för samtliga dessa språk.