Gå direkt till brödtext [snabbkommando alt 8]. Gå direkt till den lokala menyn [snabbkommando alt 9].
Svenska skrivregler för punktskrift
Början av den lokala menyn.
Början av brödtext.

4.3 Text på andra språk

I längre texter och i böcker på andra språk än svenska ska det punktskriftsalfabet användas som gäller för respektive språk­. För skiljetecken och andra skrivtecken m.m. ska däremot skriv­regler för svensk punktskrift användas.

I svensk text med kortare inslag på andra språk kan man använda Punkt 5Punkt 2 före och efter dessa inslag. Observera att sådan markering inte används i läroböcker i främ­mande språk.

exempel

Spanjorskan sade "Sí señor, pero ¿dónde está el número de teléfono?" med ett leende.

Punkt 6Punkt 2, 3 och 4Punkt 1, 2, 3 och 4Punkt 1Punkt 1, 3, 4 och 5Punkt
      2, 4 och 5Punkt 1, 3 och 5Punkt 1, 2, 3 och 5Punkt 2, 3 och 4Punkt 1 och 3Punkt 1Punkt 1, 3, 4 och 5Tom cell, mellanrumPunkt 2, 3 och 4Punkt 1Punkt 1, 4 och 5Punkt 1 och 5Tom cell, mellanrumPunkt 5Punkt 2Punkt 5 och 6Punkt
      6Punkt 2, 3 och 4Punkt
      3 och 4Tom cell, mellanrumTom
      cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrum

Punkt 2, 3 och 4Punkt
      1 och 5Punkt 1, 2, 4, 5 och 6Punkt 1, 3 och 5Punkt 1, 2, 3 och 5Punkt 2Tom cell, mellanrumPunkt 1, 2, 3 och 4Punkt 1 och 5Punkt 1, 2, 3 och 5Punkt 1, 3 och 5Tom cell, mellanrumPunkt 2 och 6Punkt 1, 4 och 5Punkt 3, 4 och 6Punkt 1, 3, 4 och 5Punkt 1, 4 och 5Punkt 1 och 5Tom cell, mellanrumPunkt 1 och 5Punkt 2, 3 och 4Punkt 2, 3, 4 och 5Punkt 1, 2, 3, 5 och 6Tom cell, mellanrumPunkt 1 och 5Punkt 1, 2 och 3Tom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrum

Punkt 1, 3, 4 och 5Punkt
      2, 3, 4, 5 och 6Punkt 1, 3 och 4Punkt 1 och 5Punkt 1, 2, 3 och 5Punkt 1, 3 och 5Tom cell, mellanrumPunkt 1, 4 och 5Punkt 1 och 5Tom cell, mellanrumPunkt 2, 3, 4 och 5Punkt 1 och 5Punkt 1, 2 och 3Punkt 2, 3, 4 och 6Punkt 1, 2 och 4Punkt 1, 3 och 5Punkt 1, 3, 4 och 5Punkt 1, 3 och 5Punkt 2 och 6Punkt 5 och 6Punkt 5Punkt
      2Tom cell, mellanrumPunkt
      1, 3 och 4Punkt 1 och 5Punkt
      1, 4 och 5Tom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrum

Punkt 1 och 5Punkt 2,
      3, 4 och 5Punkt 2, 3, 4 och 5Tom cell, mellanrumPunkt 1, 2 och 3Punkt 1 och 5Punkt 1 och 5Punkt 1, 3, 4 och 5Punkt 1, 4 och 5Punkt 1 och 5Punkt 3Tom
      cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrum