Gå direkt till brödtext [snabbkommando alt 8]. Gå direkt till den lokala menyn [snabbkommando alt 9].
Svenska skrivregler för punktskrift
Början av den lokala menyn.
Början av brödtext.

4.4.1 Samiska – bokstäver som används i samiska språkvarieteter

Det finns tre samiska språkvarieteter: sydsamiska, centralsamiska och östsamiska. Varieteterna kan delas upp i totalt nio dialekter. I Sverige talas huvudsakligen dialekterna nord­samiska, syd­samiska och lule­samiska, varav nordsamiska har flest talare.

Det finns sju bokstäver i nordsamiska som inte finns i det svenska alfabetet:

á Punkt 1, 2, 3, 5 och 6 a med akut accent

č Punkt 1, 4 och 6 c med omvänd cirkumflex

đ Punkt 1, 4, 5 och 6 stunget d

ŋ Punkt 1, 2, 4 och 6 eng

š Punkt 1, 5 och 6 s med omvänd cirkumflex

ŧ Punkt 1, 2, 5 och 6 stunget t

ž Punkt 2, 3, 4 och 6 z med omvänd cirkumflex

Det finns en bokstav i sydsamiska som inte finns i det svenska alfabetet:

ï Punkt 3 och 4 i med trema

Notera att ovanstående punktskriftsnotation har hämtats från Norge och Finland. När man trycker punktskrift på samiska i respektive land använder man utöver ovanstående bokstäver de punktskriftstecken som för övrigt förekommer i respektive lands punktskrift.

Notera att det finns "kollisioner" mellan samiska punkt­skrifts­bokstäver enligt ovan och punktskrift på svenska.