Gå direkt till brödtext [snabbkommando alt 8]. Gå direkt till den lokala menyn [snabbkommando alt 9].
Svenska skrivregler för punktskrift
Början av den lokala menyn.
Början av brödtext.

2.4.7 Understreck Punkt 4 och 5Punkt 3 och 6

exempel

emil_emilsson@hotmail.com

Punkt 1 och 5Punkt 1,
      3 och 4Punkt 2 och 4Punkt
      1, 2 och 3Punkt 4 och 5Punkt
      3 och 6Punkt 1 och 5Punkt
      1, 3 och 4Punkt 2 och 4Punkt
      1, 2 och 3Punkt 2, 3 och 4Punkt 2, 3 och 4Punkt 1, 3 och 5Punkt 1, 3, 4 och 5Punkt 4 och 5Punkt 1, 2, 3, 5 och 6Punkt 1, 2 och 5Punkt 1, 3 och 5Punkt 2, 3, 4 och 5Punkt 1, 3 och 4Punkt 1Punkt 2 och 4Punkt 1, 2 och 3Punkt 3Punkt 1 och 4Punkt 1, 3 och 5Punkt 1, 3 och 4Tom cell, mellanrumTom cell, mellanrum