Gå direkt till brödtext [snabbkommando alt 8]. Gå direkt till den lokala menyn [snabbkommando alt 9].
Svenska skrivregler för punktskrift
Början av den lokala menyn.
Början av brödtext.

2.4.8 Lodstreck Punkt 4, 5 och 6

exempel

alk|a -an, -or

Punkt 1Punkt 1, 2 och 3Punkt 1 och 3Punkt 4, 5 och
            6Punkt 1Punkt 6Punkt 3Tom cell, mellanrumPunkt 3 och 6Punkt 1Punkt 1, 3, 4 och 5Punkt 2Tom cell, mellanrumPunkt 3 och 6Punkt 1, 3 och 5Punkt 1, 2, 3 och 5Tom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrum