Gå direkt till brödtext [snabbkommando alt 8]. Gå direkt till den lokala menyn [snabbkommando alt 9].
Svenska skrivregler för punktskrift
Början av den lokala menyn.
Början av brödtext.

2.4 Andra skrivtecken

§ Punkt 3, 4 och 6 paragraftecken

& Punkt 1, 2, 3, 4 och 6 et-tecken (utläses "och")

* Punkt 3 och 5 asterisk, stjärna

Punkt 4 och 5Punkt
      2, 5 och 6 kors

# Punkt 4 och 5Punkt
      3, 4, 5 och 6 nummertecken, "fyrkant"

@ Punkt 4 och 5Punkt
      1, 2, 3, 5 och 6 snabel-a (eng. at-sign)

\ Punkt 4 och 5Punkt
      3 och 4 omvänt snedstreck, bakstreck (eng. backslash)

_ Punkt 4 och 5Punkt
      3 och 6 understreck (eng. underscore)

| Punkt 4, 5 och 6 lodstreck

~ Punkt 4 och 5Punkt
      2 och 5 utelämnat huvudord, fristående tilde

" Punkt 5 och 6 upprepningstecken (även citattecken, anföringstecken)