Gå direkt till brödtext [snabbkommando alt 8]. Gå direkt till den lokala menyn [snabbkommando alt 9].
Svenska skrivregler för punktskrift
Början av den lokala menyn.
Början av brödtext.

2.4.1 Paragraftecken Punkt 3, 4 och 6

Lägg märke till att detta tecken Punkt 3, 4 och 6 också används som förtecken för att ange teckens position över bokstav och övre index (se avsnitt 3.3.2). Av denna anledning är det extra viktigt att det i punktskrift skrivs ett blanktecken mellan paragraftecken och siffra.

exempel

§ 1. Sammanträdet öppnades av ordföranden.

Punkt 3, 4 och 6Tom cell,
      mellanrumPunkt 3, 4, 5 och 6Punkt 1Punkt 3Tom
      cell, mellanrumPunkt 6Punkt
      2, 3 och 4Punkt 1Punkt
      1, 3 och 4Punkt 1, 3 och 4Punkt 1Punkt 1, 3, 4 och 5Punkt 2, 3, 4 och 5Punkt 1, 2, 3 och 5Punkt 3, 4 och 5Punkt 1, 4 och 5Punkt 1 och 5Punkt 2, 3, 4 och 5Tom cell, mellanrumPunkt 2, 4 och 6Punkt 1, 2, 3 och 4Punkt 1, 2, 3 och 4Punkt 1, 3, 4 och 5Punkt 1Punkt 1, 4 och 5Punkt 1 och 5Punkt 2, 3 och 4Tom cell, mellanrum

Punkt 1Punkt 1, 2, 3 och
      6Tom cell, mellanrumPunkt
      1, 3 och 5Punkt 1, 2, 3 och 5Punkt 1, 4 och 5Punkt 1, 2 och 4Punkt 2, 4 och 6Punkt 1, 2, 3 och 5Punkt 1Punkt 1, 3, 4 och 5Punkt 1, 4 och 5Punkt 1 och 5Punkt 1, 3, 4 och 5Punkt 3Tom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrum

se § 7–9

Punkt 2, 3 och 4Punkt
      1 och 5Tom cell, mellanrumPunkt 3, 4 och 6Tom cell, mellanrumPunkt 3, 4, 5 och 6Punkt 1, 2, 4 och 5Punkt 3 och 6Punkt 3 och 6Punkt 3, 4, 5 och 6Punkt 2 och 4Tom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrum

se 2 kap. 5–7 § Brottsbalken

Punkt 2, 3 och 4Punkt
      1 och 5Tom cell, mellanrumPunkt 3, 4, 5 och 6Punkt 1 och 2Tom cell, mellanrumPunkt 1 och 3Punkt 1Punkt 1, 2, 3 och 4Punkt 3Tom cell, mellanrumPunkt 3, 4, 5 och 6Punkt 1 och 5Punkt 3 och 6Punkt 3 och 6Punkt 3, 4, 5 och 6Punkt 1, 2, 4 och 5Tom cell, mellanrumPunkt 3, 4 och 6Tom cell, mellanrumPunkt 6Punkt 1 och 2Punkt 1, 2, 3 och 5Punkt 1, 3 och 5Punkt 2, 3, 4 och 5Punkt 2, 3, 4 och 5Punkt 2, 3 och 4Punkt 3 och 6Tom cell, mellanrum

Punkt 1 och 2Punkt 1Punkt 1, 2 och 3Punkt 1 och
      3Punkt 1 och 5Punkt
      1, 3, 4 och 5Tom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrum

(Kommentar till exemplet: lägg märke till att paragraftecken placeras före siffra utom i lagtext och juridisk text och i hänvis­ningar till sådana texter. )