Gå direkt till brödtext [snabbkommando alt 8]. Gå direkt till den lokala menyn [snabbkommando alt 9].
Svenska skrivregler för punktskrift
Början av den lokala menyn.
Början av brödtext.

2.3.5 Klammerparentes Punkt 6Punkt 1, 2, 3, 5 och 6Tom cell, mellanrumPunkt 6Punkt 2, 3, 4, 5 och 6

exempel

{1, 3, 5} utläses mängden av talen ett, tre och fem.

Punkt 6Punkt 1, 2, 3,
      5 och 6Punkt 3, 4, 5 och 6Punkt 1Punkt 2Tom
      cell, mellanrumPunkt 3, 4, 5 och 6Punkt 1 och 4Punkt 2Tom
      cell, mellanrumPunkt 3, 4, 5 och 6Punkt 1 och 5Punkt 6Punkt 2, 3, 4, 5 och 6Tom cell, mellanrumPunkt 1, 3 och 6Punkt 2, 3, 4 och 5Punkt 1, 2 och 3Punkt 3, 4 och 5Punkt 2, 3 och 4Punkt 1 och 5Punkt 2, 3 och 4Tom cell, mellanrumPunkt 1, 3 och 4Punkt 3, 4 och 5Punkt 1, 3, 4 och 5Punkt 1, 2, 4 och 5Punkt 3 och 6Tom cell, mellanrum

Punkt 1, 4 och 5Punkt
      1 och 5Punkt 1, 3, 4 och 5Tom cell, mellanrumPunkt 1Punkt 1, 2, 3 och 6Tom cell, mellanrumPunkt 2, 3, 4 och 5Punkt 1Punkt 1, 2 och 3Punkt 1 och 5Punkt 1, 3, 4 och 5Tom cell, mellanrumPunkt 1 och 5Punkt 2, 3, 4 och 5Punkt 2, 3, 4 och 5Punkt 2Tom cell, mellanrumPunkt 2, 3, 4 och 5Punkt 1, 2, 3 och 5Punkt 1 och 5Tom cell, mellanrumPunkt 1, 3 och 5Punkt 1 och 4Punkt 1, 2 och 5Tom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrum

Punkt 1, 2 och 4Punkt
      1 och 5Punkt 1, 3 och 4Punkt
      3Tom cell, mellanrumTom
      cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrum