Gå direkt till brödtext [snabbkommando alt 8]. Gå direkt till den lokala menyn [snabbkommando alt 9].
Svenska skrivregler för punktskrift
Början av den lokala menyn.
Början av brödtext.

2.4.6 Omvänt snedstreck, bakstreck Punkt 4 och 5Punkt 3 och 4

exempel

C:\WINDOWS\system\loginw31.dll

Punkt 6Punkt 1 och 4Punkt 2 och 5Punkt 4 och 5Punkt 3 och 4Punkt 6Punkt 6Punkt 2, 4, 5 och 6Punkt 2 och 4Punkt 1, 3, 4 och 5Punkt 1, 4 och 5Punkt 1, 3 och 5Punkt 2, 4, 5 och 6Punkt 2, 3 och 4Punkt 4 och 5Punkt 3 och 4Punkt 2, 3 och 4Punkt 1, 3, 4, 5 och 6Punkt 2, 3 och 4Punkt 2, 3, 4 och 5Punkt 1 och 5Punkt 1, 3 och 4Punkt 4 och 5Punkt 3 och 4Punkt 1, 2 och 3Punkt 1, 3 och 5Punkt 1, 2, 4 och 5Punkt 2 och 4Punkt 1, 3, 4 och 5

Tom cell, mellanrumTom cell,
      mellanrumPunkt 2, 4, 5 och 6Punkt 3, 4, 5 och 6Punkt 1 och 4Punkt 1Punkt 3Punkt
      1, 4 och 5Punkt 1, 2 och 3Punkt 1, 2 och 3Tom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrum