Gå direkt till brödtext [snabbkommando alt 8]. Gå direkt till den lokala menyn [snabbkommando alt 9].
Svenska skrivregler för punktskrift
Början av den lokala menyn.
Början av brödtext.

2.3.4 Vinkelparentes Punkt 6Punkt 2, 3 och 6Tom cell, mellanrumPunkt 6Punkt 3, 5 och 6

Vinkelparentes används i vissa ordböcker och i matematik.

exempel

si interj. 〈åld., provins.〉: si på tusan

Punkt 2, 3 och 4Punkt
      2 och 4Punkt 6Punkt 3Tom cell, mellanrumPunkt 2 och
      4Punkt 1, 3, 4 och 5Punkt
      2, 3, 4 och 5Punkt 1 och 5Punkt 1, 2, 3 och 5Punkt 2, 4 och 5Punkt 3Tom cell, mellanrumPunkt 6Punkt 2, 3 och 6Punkt 1 och 6Punkt 1, 2 och 3Punkt 1, 4 och 5Punkt 3Punkt 2Tom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrum

Tom cell, mellanrumTom cell,
      mellanrumPunkt 1, 2, 3 och 4Punkt 1, 2, 3 och 5Punkt 1, 3 och 5Punkt 1, 2, 3 och 6Punkt 2 och 4Punkt 1, 3, 4 och 5Punkt 2, 3 och 4Punkt 3Punkt 6Punkt
      3, 5 och 6Punkt 2 och 5Tom
      cell, mellanrumPunkt 2, 3 och 4Punkt 2 och 4Tom cell, mellanrumPunkt 1, 2, 3 och 4Punkt 1 och 6Tom cell, mellanrumPunkt 2, 3, 4 och 5Punkt 1, 3 och 6Punkt 2, 3 och 4Punkt 1Punkt 1, 3, 4 och 5Tom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrum

Observera att man i ordlistor, uppslagsböcker, lexikon o.s.v. an­vänder Punkt
      6Punkt 3 efter respektive uppslagsord. Detta gör det lättare att söka i marginalen och finna uppslagsorden. Se avsnitt 9.4.2.