Gå direkt till brödtext [snabbkommando alt 8]. Gå direkt till den lokala menyn [snabbkommando alt 9].
Svenska skrivregler för punktskrift
Början av den lokala menyn.
Början av brödtext.

2.3 Parenteser

( ) Punkt 2, 3 och 6Tom
	      cell, mellanrumPunkt 3, 5 och 6 rund parentes, bågparentes
[ ] Punkt 1, 2, 3, 5 och 6Tom cell, mellanrumPunkt 2, 3, 4, 5 och 6 hakparentes
[ ] Punkt 5 och 6Punkt
	      2, 3, 5 och 6Tom cell, mellanrumPunkt 5 och 6Punkt 2, 3, 5 och 6 fonetisk parentes
(lägg märke till att hakparentes används i svartskrift för att omgärda fonetiska tecken medan man i punktskrift använder en sär­skild parentes)
〈 〉 Punkt 6Punkt 2, 3 och
	      6Tom cell, mellanrumPunkt
	      6Punkt 3, 5 och 6 vinkelparentes
{ } Punkt 6Punkt 1,
	      2, 3, 5 och 6Tom cell, mellanrumPunkt 6Punkt 2, 3, 4, 5 och 6 klammerparentes
  Punkt 4 och 5Punkt
	      2, 3 och 6Tom cell, mellanrumPunkt 4 och 5Punkt 3, 5 och 6 hjälpparentes (ett hjälptecken, se avsnitt 3.3.3)