Gå direkt till brödtext [snabbkommando alt 8]. Gå direkt till den lokala menyn [snabbkommando alt 9].
Svenska skrivregler för punktskrift
Början av den lokala menyn.
Början av brödtext.

2.3.1 Rund parentes, bågparentes Punkt 2, 3 och 6Tom cell, mellanrumPunkt 3, 5 och 6

exempel

Synskadades Riksförbund (SRF)

Punkt 6Punkt 2, 3 och 4Punkt 1, 3, 4, 5 och 6Punkt
      1, 3, 4 och 5Punkt 2, 3 och 4Punkt 1 och 3Punkt 1Punkt 1, 4 och 5Punkt 1Punkt 1, 4 och 5Punkt 1 och 5Punkt 2, 3 och 4Tom cell, mellanrumPunkt 6Punkt 1, 2, 3 och 5Punkt 2 och 4Punkt 1 och 3Punkt 2, 3 och 4Punkt 1, 2 och 4Punkt 2, 4 och 6Punkt 1, 2, 3 och 5Punkt 1 och 2Punkt 1, 3 och 6Punkt 1, 3, 4 och 5Punkt 1, 4 och 5Tom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrum

Punkt 2, 3 och 6Punkt 6Punkt 6Punkt 2, 3 och 4Punkt 1, 2, 3 och 5Punkt
      1, 2 och 4Punkt 3, 5 och 6Tom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrum

Rapporter

a) från förbundsmötet

b) kassaärenden

Punkt 6Punkt 1, 2, 3 OCH
      5Punkt 1Punkt 1, 2,
      3 och 4Punkt 1, 2, 3 och 4Punkt 1, 3 och 5Punkt 1, 2, 3 och 5Punkt 2, 3, 4 och 5Punkt 1 och 5Punkt 1, 2, 3 och 5Tom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrum

Tom cell, mellanrumTom cell,
      mellanrumPunkt 1Punkt
      3, 5 och 6Tom cell, mellanrumPunkt 1, 2 och 4Punkt 1, 2, 3 och 5Punkt 1 och 6Punkt 1, 3, 4 och 5Tom cell, mellanrumPunkt 1, 2 och 4Punkt 2, 4 och 6Punkt 1, 2, 3 och 5Punkt 1 och 2Punkt 1, 3 och 6Punkt 1, 3, 4 och 5Punkt 1, 4 och 5Punkt 2, 3 och 4Punkt 1, 3 och 4Punkt 2, 4 och 6Punkt 2, 3, 4 och 5Punkt 1 och 5Punkt 2, 3, 4 och 5Tom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrum

Tom cell, mellanrumTom cell,
      mellanrumPunkt 1 och 2Punkt
      3, 5 och 6Tom cell, mellanrumPunkt 1 och 3Punkt 1Punkt 2, 3 och 4Punkt 2, 3 och 4Punkt 1Punkt 3, 4 och 5Punkt 1, 2, 3 och 5Punkt 1 och 5Punkt 1, 3, 4 och 5Punkt 1, 4 och 5Punkt 1 och 5Punkt 1, 3, 4 och 5Tom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrum