Gå direkt till brödtext [snabbkommando alt 8]. Gå direkt till den lokala menyn [snabbkommando alt 9].
Svenska skrivregler för punktskrift
Början av den lokala menyn.
Början av brödtext.

2.3.3 Fonetisk parentes Punkt 5 och 6Punkt 2, 3, 5 och 6Tom cell, mellanrumPunkt 5 och 6Punkt 2, 3, 5 och 6

I svartskrift används hakparentes för att omgärda fonetiska tecken. I punktskrift använder man en särskild parentes, fonetisk parentes, för att det som står inom parentesen ska tolkas som fonetik. Se avsnitt 4.5 Fonetik eller Fonetik och punktskrift.