Gå direkt till brödtext [snabbkommando alt 8]. Gå direkt till den lokala menyn [snabbkommando alt 9].
Svenska skrivregler för punktskrift
Början av den lokala menyn.
Början av brödtext.

9.5.3 Utdrag ur text Punkt 3 och 6Punkt 3 och 6Tom cell, mellanrumPunkt 3 och 6Punkt 3 och 6Tom cell, mellanrumPunkt 3 och 6Punkt 3 och 6

När man gör utdrag ur en skriftlig handling kan man utesluta ovidkommande textpartier genom att använda tre tankstreck i rad (transumt­tecken).

exempel

Utdrag ur protokoll 2009-05-31

– – –

Till kassör och firmatecknare valdes Per Ek.

– – –

Punkt 6Punkt 1, 3 och 6Punkt 2, 3, 4 och 5Punkt
      1, 4 och 5Punkt 1, 2, 3 och 5Punkt 1Punkt 1, 2, 4 och 5Tom cell, mellanrumPunkt 1, 3 och 6Punkt 1, 2, 3 och 5Tom cell, mellanrumPunkt 1, 2, 3 och 4Punkt 1, 2, 3 och 5Punkt 1, 3 och 5Punkt 2, 3, 4 och 5Punkt 1, 3 och 5Punkt 1 och 3Punkt 1, 3 och 5Punkt 1, 2 och 3Punkt 1, 2 och 3Tom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrum

Punkt 3, 4, 5 och 6Punkt
      1 och 2Punkt 2, 4 och 5Punkt 2, 4 och 5Punkt 2 och 4Punkt 3 och 6Punkt 3, 4, 5 och 6Punkt 2, 4 och 5Punkt 1 och 5Punkt 3 och 6Punkt 3, 4, 5 och 6Punkt 1 och 4Punkt 1Tom
      cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrum

Tom cell, mellanrumTom cell,
      mellanrumPunkt 3 och 6Punkt
      3 och 6Tom cell, mellanrumPunkt 3 och 6Punkt 3 och 6Tom cell, mellanrumPunkt 3 och 6Punkt 3 och 6Tom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrum

Tom cell, mellanrumTom cell,
      mellanrumPunkt 6Punkt
      2, 3, 4 och 5Punkt 2 och 4Punkt 1, 2 och 3Punkt 1, 2 och 3Tom cell, mellanrumPunkt 1 och 3Punkt 1Punkt 2, 3 och 4Punkt 2, 3 och 4Punkt 2, 4 och 6Punkt 1, 2, 3 och 5Tom cell, mellanrumPunkt 1, 3 och 5Punkt 1 och 4Punkt 1, 2 och 5Tom cell, mellanrumPunkt 1, 2 och 4Punkt 2 och 4Punkt 1, 2, 3 och 5Punkt 1, 3 och 4Punkt 1Punkt 2, 3, 4 och 5Punkt 1 och 5Punkt 1 och 4Punkt 1 och 3Punkt 3 och 6

Tom cell, mellanrumTom cell,
      mellanrumPunkt 1, 3, 4 och 5Punkt 1Punkt 1, 2, 3 och 5Punkt 1 och 5Tom cell, mellanrumPunkt 1, 2, 3 och 6Punkt 1Punkt 1, 2 och 3Punkt 1, 4 och 5Punkt 1 och 5Punkt 2, 3 och 4Tom cell, mellanrumPunkt 6Punkt 1, 2, 3 och 4Punkt 1 och 5Punkt 1, 2, 3 och 5Tom cell, mellanrumPunkt 6Punkt 1 och 5Punkt 1 och 3Punkt 3Tom
      cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrum

Tom cell, mellanrumTom cell,
      mellanrumPunkt 3 och 6Punkt
      3 och 6Tom cell, mellanrumPunkt 3 och 6Punkt 3 och 6Tom cell, mellanrumPunkt 3 och 6Punkt 3 och 6Tom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrum