Gå direkt till brödtext [snabbkommando alt 8]. Gå direkt till den lokala menyn [snabbkommando alt 9].
Svenska skrivregler för punktskrift
Början av den lokala menyn.
Början av brödtext.

9.5.4 Ifyllnadsuppgift

I läromedel förekommer tomma textutrymmen som eleven ska fylla i. I punktskrift markeras detta utrymme med Punkt 3 och 6Punkt 3 och 6Punkt 3 och 6.

Om antalet utelämnade bokstäver ska preciseras används tecknet Punkt 5 och
      6 för varje utelämnad bokstav.

exempel

Instead of ________ books, Mary likes to watch TV.

Punkt 6Punkt 2 och 4Punkt 1, 3, 4 och 5Punkt
      2, 3 och 4Punkt 2, 3, 4 och 5Punkt 1 och 5Punkt 1Punkt 1, 4 och 5Tom cell, mellanrumPunkt 1, 3 och 5Punkt 1, 2 och 4Tom cell, mellanrumPunkt 3 och 6Punkt 3 och 6Punkt 3 och 6Tom cell, mellanrumPunkt 1 och 2Punkt 1, 3 och 5Punkt 1, 3 och 5Punkt 1 och 3Punkt 2, 3 och 4Punkt 2Tom cell, mellanrumPunkt 6Punkt 1, 3 och 4Punkt 1Punkt 1, 2, 3 och 5Punkt 1, 3, 4, 5 och 6Tom cell, mellanrum

Punkt 1, 2 och 3Punkt
      2 och 4Punkt 1 och 3Punkt
      1 och 5Punkt 2, 3 och 4Tom
      cell, mellanrumPunkt 2, 3, 4 och 5Punkt 1, 3 och 5Tom cell, mellanrumPunkt 2, 4, 5 och 6Punkt 1Punkt 2, 3, 4 och 5Punkt 1 och 4Punkt 1, 2 och 5Tom cell, mellanrumPunkt 6Punkt 6Punkt
      2, 3, 4 och 5Punkt 1, 2, 3 och 6Punkt 3Tom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrum

She is a n.... girl.

Punkt 6Punkt 2, 3 och 4Punkt 1, 2 och 5Punkt 1 och
      5Tom cell, mellanrumPunkt
      2 och 4Punkt 2, 3 och 4Tom
      cell, mellanrumPunkt 1Tom
      cell, mellanrumPunkt 1, 3, 4 och 5Punkt 5 och 6Punkt 5 och 6Punkt 5 och 6Punkt 5 och 6Tom cell, mellanrumPunkt 1, 2, 4 och 5Punkt 2 och 4Punkt 1, 2, 3 och 5Punkt 1, 2 och 3Punkt 3Tom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrum