Gå direkt till brödtext [snabbkommando alt 8]. Gå direkt till den lokala menyn [snabbkommando alt 9].
Svenska skrivregler för punktskrift
Början av den lokala menyn.
Början av brödtext.

9.5 Utelämnad text

... Punkt 3Punkt 3Punkt 3 tre punkter (avbrutet ord eller avbruten mening)
– – – Punkt 3 och 6Punkt
		      3 och 6Tom cell, mellanrumPunkt 3 och 6Punkt 3 och 6Tom cell, mellanrumPunkt 3 och 6Punkt 3 och 6 utdrag ur text (transumt­tecken)
  Punkt 3 och 6Punkt 3
		      och 6Punkt 3 och 6 tomt utrymme för ifyllnad (kan i svartskrift se ut på olika sätt)
  Punkt 5 och 6 tomt utrymme för ifyllnad (ett tecken för varje utelämnad bokstav när antalet utelämnade bokstäver anges)