Gå direkt till brödtext [snabbkommando alt 8]. Gå direkt till den lokala menyn [snabbkommando alt 9].
Svenska skrivregler för punktskrift
Början av den lokala menyn.
Början av brödtext.

9.5.2 Avbruten mening Punkt 3Punkt
      3Punkt 3

exempel

Här finns nya chanser för mig, om jag bara ...

Punkt 6Punkt 1, 2 och 5Punkt 3, 4 och 5Punkt 1,
      2, 3 och 5Tom cell, mellanrumPunkt 1, 2 och 4Punkt 2 och 4Punkt 1, 3, 4 och 5Punkt 1, 3, 4 och 5Punkt 2, 3 och 4Tom cell, mellanrumPunkt 1, 3, 4 och 5Punkt 1, 3, 4, 5 och 6Punkt 1Tom cell, mellanrumPunkt 1 och 4Punkt 1, 2 och 5Punkt 1Punkt 1, 3, 4 och 5Punkt 2, 3 och 4Punkt 1 och 5Punkt 1, 2, 3 och 5Tom cell, mellanrumPunkt 1, 2 och 4Punkt 2, 4 och 6Punkt 1, 2, 3 och 5Tom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrum

Punkt 1, 3 och 4Punkt
      2 och 4Punkt 1, 2, 4 och 5Punkt 2Tom cell, mellanrumPunkt 1, 3 och 5Punkt 1, 3 och 4Tom cell, mellanrumPunkt 2, 4 och 5Punkt 1Punkt 1, 2, 4 och 5Tom cell, mellanrumPunkt 1 och 2Punkt 1Punkt 1, 2, 3 och 5Punkt 1Tom cell, mellanrumPunkt 3Punkt 3Punkt
      3Tom cell, mellanrumTom
      cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrum