Bokmässan: Stärkt samverkan - en förutsättning för biblioteken?

Information
Tid -
Plats Biblioteksscenen på Bokmässan i Göteborg
Arrangör Vad går det att samverka kring för myndigheterna inom biblioteksområdet? Vad kan bli mer effektivt genom att man samarbetar på en strategisk nivå och hur ska det gå till? Ett samtal mellan de tre biblioteksmyndigheterna Myndigheten för tillgängliga medier (MTM), Kungliga biblioteket (KB) och Kulturrådet, utifrån regeringens biblioteksstrategi och KB:s uppdrag om stärkt samverkan. Arrangeras av MTM, KB och Kulturrådet
Kontaktuppgifter

Telefon: 040 - 653 27 00

Mejl: konferens@mtm.se