Include! Konferens om tillgänglighet inom bok- och förlagsbranschen

Information
Tid -
Plats Konferensen äger rum på Studio Meetingpoing, Nordenskiöldsgatan 24, i Malmö. Den första dagen sänds även digitalt.
Arrangör Include! är en internationell konferens om tillgänglighet som riktar sig till dig som jobbar inom bok- och förlagsbranschen. Under två dagar lyfts frågor om hur fler kan producera och distribuera tillgängliga digitala böcker. Programmet rymmer föreläsningar, råd och tips, workshoppar och möjligheter till nätverkande med branschkollegor, internationella experter och läsare. Dessutom blir det samtal om det kommande tillgänglighetsdirektivet och nyheter inom teknikutvecklingen och de senaste standarderna inom tillgänglig digital bokproduktion. Det finns möjlighet att delta både på plats i Malmö och digitalt. Include! arrangeras av MTM tillsammans med andra nordiska myndigheter inom nätverket NIPI (Nordic Inclusive Publishing Initiative). Målet är att öka kunskapen om hur tillgänglig utgivning kan ge fler chansen att läsa på sina villkor.
Kontaktuppgifter

Mer information och anmälningslänkar 

Här kan du läsa mer om konferensen Include!: Välkomna till konferensen Include! 24-25 april (mtm.se)

 

Du anmäler dig via två olika länkar beroende på om du ska delta på plats i Malmö eller digitalt via länk.

Här anmäler du dig för att delta fysiskt på konferensen i Malmö 24-25 april (webbplatsen är på engelska).

Här anmäler du dig för att delta digitalt på konferensen 24 april (webbplatsen är på engelska).

Vi är medvetna om att formulären har tillgänglighetsbrister och har uppmanat leverantören att åtgärda dessa.

 

Kontakt

Email: konferens@mtm.se

Telefonnummer: 040 653 27 00