Hur styrs egentligen biblioteken?

Information
Tid -
Plats Sändningarna visas på Digiteket.se/angelagenforskning
Arrangör Årets första sändning av Angelägen forskning handlar om hur biblioteken styrs genom ett samspel mellan medarbetarna, politiken och styrande dokument, men också i mötet med medborgarna utifrån bibliotekens demokratiska uppdrag. Angelägen forskning är en serie webbinarier som görs i samarbete mellan Kulturrådet, Kungliga biblioteket och Myndigheten för tillgängliga medier (MTM).
Kontaktuppgifter

Du hittar mer information på digiteket.se.

Mejl: konferens@mtm.se

Telefon: 040 - 653 27 00