Gå direkt till brödtext [snabbkommando alt 8]. Gå direkt till den lokala menyn [snabbkommando alt 9].
Svenska skrivregler för punktskrift
Början av den lokala menyn.
Början av brödtext.

4.2 Sammanskrivna bokstäver och andra avvikande bokstäver

I texter där det svenska punktskriftsalfabetet används kan samman­skrivet ae och oe samt dubbel-s skrivas isär.

Danskt ö kan antingen skrivas med svenskt ö eller med Punkt 4 före o.

Tyskans dubbel-s skrivs som två s alternativt med Punkt 4 före s.

De båda isländska bokstäverna edh och thorn skrivs med Punkt 4 före d respektive t.

æ Punkt 1Punkt 1 och
      5 alt. Punkt 4Punkt
      3, 4 och 5 danskt ä (ligaturen ae)

ø Punkt 2, 4 och 6 alt. Punkt 4Punkt 1, 3 och 5 danskt ö

œ Punkt 1, 3 och 5Punkt
      1 och 5 alt. Punkt 4Punkt
      2, 4 och 6 ligaturen oe

ß Punkt 2, 3 och 4Punkt
      2, 3 och 4 alt. Punkt 4Punkt 2, 3 och 4 dubbel-s (tysk bokstav)

ð Punkt 4Punkt 1, 4 och
      5 edh (isländsk bokstav), stunget d

þ Punkt 4Punkt 2, 3,
      4 och 5 thorn (isländsk bokstav)

exempel

Læsø

Punkt 6Punkt 1, 2 och 3Punkt 1Punkt 1 och 5Punkt 2, 3 och 4Punkt 2, 4 och 6Tom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrum

(eller)

Punkt 6Punkt 1, 2 och 3Punkt 4Punkt 3, 4 och 5Punkt 2, 3 och 4Punkt 4Punkt 1, 3 och 5Tom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrum

hors d’œuvre

Punkt 1, 2 och 5Punkt
      1, 3 och 5Punkt 1, 2, 3 och 5Punkt 2, 3 och 4Tom cell, mellanrumPunkt 1, 4 och 5Punkt 5Punkt 1, 3 och 5Punkt 1 och 5Punkt 1, 3 och 6Punkt 1, 2, 3 och 6Punkt 1, 2, 3 och 5Punkt 1 och 5Tom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrum

(eller)

Punkt 1, 2 och 5Punkt
      1, 3 och 5Punkt 1, 2, 3 och 5Punkt 2, 3 och 4Tom cell, mellanrumPunkt 1, 4 och 5Punkt 5Punkt 4Punkt 2, 4 och 6Punkt 1, 3 och 6Punkt 1, 2, 3 och 6Punkt 1, 2, 3 och 5Punkt 1 och 5Tom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrum

Straße

Punkt 6Punkt 2, 3 och 4Punkt 2, 3, 4 och 5Punkt
      1, 2, 3 och 5Punkt 1Punkt
      2, 3 och 4Punkt 2, 3 och 4Punkt 1 och 5Tom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrum

(eller)

Punkt 6Punkt 2, 3 och 4Punkt 2, 3, 4 och 5Punkt
      1, 2, 3 och 5Punkt 1Punkt
      4Punkt 2, 3 och 4Punkt
      1 och 5Tom cell, mellanrumTom
      cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrum

Svíþjóð

Punkt 6Punkt 2, 3 och 4Punkt 1, 2, 3 och 6Punkt 4Punkt 2 och 4Punkt 4Punkt 2, 3, 4 och 5Punkt 2, 4 och 5Punkt 4Punkt 1, 3 och 5Punkt 4Punkt 1, 4 och 5Tom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrum