Gå direkt till brödtext [snabbkommando alt 8]. Gå direkt till den lokala menyn [snabbkommando alt 9].
Svenska skrivregler för punktskrift
Början av den lokala menyn.
Början av brödtext.

4.1.4 Fristående diakritiska tecken

För att skriva fristående diakritiska tecken används förtecknet Punkt 4 och
      5.

´ Punkt 4 och 5Punkt
      3 och 5 fristående akut accent

` Punkt 4 och 5Punkt
      2 och 6 fristående grav accent

¸ Punkt 4 och 5Punkt 2 fristående cedilj

ˆ Punkt 4 och 5Punkt
      2, 3 och 5 fristående cirkumflex

ˇ Punkt 4 och 5Punkt
      2, 3, 5 och 6 fristående omvänd cirkumflex

~ Punkt 4 och 5Punkt
      2 och 5 fristående tilde

¨ Punkt 4 och 5Punkt
      2 och 3 fristående trema