Gå direkt till brödtext [snabbkommando alt 8]. Gå direkt till den lokala menyn [snabbkommando alt 9].
Svenska skrivregler för punktskrift
Början av den lokala menyn.
Början av brödtext.

4.1.3 Exakt skrivsätt för bokstäver med diakritiska tecken

För att visa exakt hur bokstäver med diakritiska tecken ser ut använder man sig av förtecken. Förtecknet Punkt 3, 4 och 6 för diakritiska tecken över bokstäver och förtecknet Punkt 1, 2 och 6 för diakritiska tecken under bokstäver.

Lägg märke till att det finns fler diakritiska tecken än de som är definierade här. För att skriva dem får man använda det gener­ella skrivsättet för bokstäver med diakritiska tecken, se avsnitt 4.1.2 ovan.

Förtecken och respektive diakritiskt tecken sätts ut före bok­staven.

´ Punkt 3, 4 och 6Punkt
      3 och 5 akut accent (över bokstav)

` Punkt 3, 4 och 6Punkt
      2 och 6 grav accent (över bokstav)

¸ Punkt 1, 2 och 6Punkt
      2 cedilj (under bokstav)

ˆ Punkt 3, 4 och 6Punkt
      2, 3 och 5 cirkumflex (över bokstav)

ˇ Punkt 3, 4 och 6Punkt
      2, 3, 5 och 6 omvänd cirkumflex (över bokstav)

~ Punkt 3, 4 och 6Punkt
      2 och 5 tilde (över bokstav)

¨ Punkt 3, 4 och 6Punkt
      2 och 3 trema (över bokstav)

¯ Punkt 3, 4 och 6Punkt
      3 och 6 streck över bokstav

_ Punkt 1, 2 och 6Punkt
      3 och 6 streck under bokstav

˙ Punkt 3, 4 och 6Punkt
      3 punkt/prick över bokstav

. Punkt 1, 2 och 6Punkt
      3 punkt/prick under bokstav

exempel

á Punkt 3, 4 och 6Punkt
      3 och 5Punkt 1 a med akut accent

ç Punkt 1, 2 och 6Punkt
      2Punkt 1 och 4 c med cedilj

ë Punkt 3, 4 och 6Punkt
      2 och 3Punkt 1 och 5 e med trema

ė Punkt 3, 4 och 6Punkt
      3Punkt 1 och 5 e med punkt/prick över

ô Punkt 3, 4 och 6Punkt
      2, 3 och 5Punkt 1, 3 och 5 o med cirkumflex

ř Punkt 3, 4 och 6Punkt
      2, 3, 5 och 6Punkt 1, 2, 3 och 5 r med omvänd cirkumflex

ū Punkt 3, 4 och 6Punkt
      3 och 6Punkt 1, 3 och 6 u med streck över

Rhône, Moçambique, Boëthius, Dvořák

Punkt 6Punkt 1, 2, 3 OCH
      5Punkt 1, 2 och 5Punkt
      3, 4 och 6Punkt 2, 3 och 5Punkt 1, 3 och 5Punkt 1, 3, 4 och 5Punkt 1 och 5Punkt 2Tom
      cell, mellanrumPunkt 6Punkt
      1, 3 och 4Punkt 1, 3 och 5Punkt 1, 2 och 6Punkt 2Punkt 1 och 4Punkt 1Punkt 1, 3 och 4Punkt 1 och 2Punkt 2 och 4Punkt 1, 2, 3, 4 och 5Punkt 1, 3 och 6Punkt 1 och 5Punkt 2Tom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrum

Punkt 6Punkt 1 och 2Punkt 1, 3 och 5Punkt 3, 4
      och 6Punkt 2 och 3Punkt
      1 och 5Punkt 2, 3, 4 och 5Punkt 1, 2 och 5Punkt 2 och 4Punkt 1, 3 och 6Punkt 2, 3 och 4Punkt 2Tom cell, mellanrumPunkt 6Punkt 1, 4 och 5Punkt 1, 2, 3 och 6Punkt 1, 3 och 5Punkt 3, 4 och 6Punkt 2, 3, 5 och 6Punkt 1, 2, 3 och 5Punkt 3, 4 och 6Punkt 3 och 5Punkt 1Punkt
      1 och 3Tom cell, mellanrumTom
      cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrum

Jūratė (litauiskt kvinnonamn)

Punkt 6Punkt 2, 4 och 5Punkt 3, 4 och 6Punkt 3 och
      6Punkt 1, 3 och 6Punkt
      1, 2, 3 och 5Punkt 1Punkt
      2, 3, 4 och 5Punkt 3, 4 och 6Punkt 3Punkt 1 och 5Tom
      cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrum