Gå direkt till brödtext [snabbkommando alt 8]. Gå direkt till den lokala menyn [snabbkommando alt 9].
Svenska skrivregler för punktskrift
Början av den lokala menyn.
Början av brödtext.

3.4 Tecken för stilsorter

Punkt 6Punkt 3 markering av enstaka ord, kursiv stil i första hand

Punkt 4 och 6 markering av enstaka ord, fetstil i första hand

Punkt 6Punkt 3 och 6Tom cell, mellanrumPunkt 1,
      5 och 6 markering av flera ord, kursiv stil i första hand

Punkt 4 och 6Punkt 4 och
      6Tom cell, mellanrumPunkt
      1, 5 och 6 markering av flera ord, fetstil i första hand

Punkt 4 och 6Punkt 2,
      3, 5 och 6Tom cell, mellanrumPunkt 1, 5 och 6Punkt 2, 3, 5 och 6 fetstil

Punkt 4 och 6Punkt 3 och
      5Tom cell, mellanrumPunkt
      1, 5 och 6Punkt 3 och 5 kursiv eller lutad stil

Punkt 4 och 6Punkt 3 och
      6Tom cell, mellanrumPunkt
      1, 5 och 6Punkt 3 och 6 understruken stil

Punkt 4 och 6Punkt 2 och
      6Tom cell, mellanrumPunkt
      1, 5 och 6Punkt 2 och 6 spärrad stil

Punkt 4 och 6Punkt 2Tom cell, mellanrumPunkt 1,
      5 och 6Punkt 2 fin stil

Punkt 4 och 6Punkt 2,
      3 och 5Tom cell, mellanrumPunkt 1, 5 och 6Punkt 2, 3 och 5 stor stil

Det finns flera olika sätt att markera eller framhäva ord, uttryck eller längre avsnitt i svartskrift. Här tar vi framför allt upp an­vänd­ningen av olika stilsorter och hur dessa kan återges i punkt­skrift med hjälp av olika förtecken.

De tecken för stilsorter som beskrivs nedan används bäst för korta fraser, ord och orddelar, inte för att skriva rubriker. Rubriker avskiljs från övrig text genom uppställning, blankrader, streck med mera, se vidare avsnitt 9.1.

Man bör undvika att markera längre textavsnitt med hjälp av punktskriftens tecken för olika stilsorter. Längre avsnitt kan i stället särskiljas från övrig text genom en avvikande layout, t.ex. genom olika indrag eller genom att linjer omger avsnittet. Se vidare avsnitt 9.6. Inom ett sådant avsnitt kan man sedan med olika tecken för stilsorter markera t.ex. fetstil och kursiv stil.

För att exakt återge svartskriftens stilsorter (typsnitt), se avsnitt 3.4.4 nedan.

Enstaka ord eller textavsnitt som i svartskrift är utmärkta genom s p ä r r ska inte spärras i punktskrift – för att undvika blank­tecken inuti ord.

För exempel på layout i punktskrift, se kapitel 9.