Gå direkt till brödtext [snabbkommando alt 8]. Gå direkt till den lokala menyn [snabbkommando alt 9].
Svenska skrivregler för punktskrift
Början av den lokala menyn.
Början av brödtext.

3.3.3 Hjälpparentes Punkt 4 och 5Punkt 2, 3 och 6Tom cell, mellanrumPunkt 4 och 5Punkt 3, 5 och 6

Ibland behöver man göra tillägg eller förklaringar i punktskrifts­versionen av en text. Dessa kan skrivas inom hjälpparentes.

exempel

Bild som föreställer en blomsteräng.

Punkt 4 och 5Punkt 2,
      3 och 6Punkt 6Punkt 1
      och 2Punkt 2 och 4Punkt
      1, 2 och 3Punkt 1, 4 och 5Tom cell, mellanrumPunkt 2, 3 och 4Punkt 1, 3 och 5Punkt 1, 3 och 4Tom cell, mellanrumPunkt 1, 2 och 4Punkt 2, 4 och 6Punkt 1, 2, 3 och 5Punkt 1 och 5Punkt 2, 3 och 4Punkt 2, 3, 4 och 5Punkt 3, 4 och 5Punkt 1, 2 och 3Punkt 1, 2 och 3Punkt 1 och 5Punkt 1, 2, 3 och 5Tom cell, mellanrumPunkt 1 och 5Punkt 1, 3, 4 och 5Tom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrum

Punkt 1 och 2Punkt 1,
      2 och 3Punkt 1, 3 och 5Punkt 1, 3 och 4Punkt 2, 3 och 4Punkt 2, 3, 4 och 5Punkt 1 och 5Punkt 1, 2, 3 och 5Punkt 3, 4 och 5Punkt 1, 3, 4 och 5Punkt 1, 2, 4 och 5Punkt 3Punkt 4 och 5Punkt 3, 5 och 6Tom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrum