Gå direkt till brödtext [snabbkommando alt 8]. Gå direkt till den lokala menyn [snabbkommando alt 9].
Svenska skrivregler för punktskrift
Början av den lokala menyn.
Början av brödtext.

3.4.1 Markering av enstaka ord: kursiv stil, fetstil m.m. Punkt 6Punkt 3 Punkt 4 och 6

Enstaka ord i kursiv stil skrivs med Punkt 6Punkt 3 omedelbart före ordet. Enstaka ord i fetstil skrivs med Punkt
      4 och 6 omedelbart före ordet.

De båda skrivsätten kan även användas för andra stilsorter beroende på sammanhanget.

exempel

Adjektiv är en ordklass: ex. röd.

Punkt 4 och 6Punkt 6Punkt 1Punkt 1, 4 och 5Punkt 2, 4 och 5Punkt 1 och
      5Punkt 1 och 3Punkt
      2, 3, 4 och 5Punkt 2 och 4Punkt 1, 2, 3 och 6Tom cell, mellanrumPunkt 3, 4 och 5Punkt 1, 2, 3 och 5Tom cell, mellanrumPunkt 1 och 5Punkt 1, 3, 4 och 5Tom cell, mellanrumPunkt 1, 3 och 5Punkt 1, 2, 3 och 5Punkt 1, 4 och 5Punkt 1 och 3Punkt 1, 2 och 3Punkt 1Punkt 2, 3 och 4Punkt 2, 3 och 4Punkt 2 och 5Tom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrum

Punkt 1 och 5Punkt 1,
      3, 4 och 6Punkt 3Tom cell,
      mellanrumPunkt 6Punkt
      3Punkt 1, 2, 3 och 5Punkt
      2, 4 och 6Punkt 1, 4 och 5Punkt 3Tom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrum

Se även avsnitt 9.4.2 för ordlistor och uppslagsböcker.