Gå direkt till brödtext [snabbkommando alt 8]. Gå direkt till den lokala menyn [snabbkommando alt 9].
Svenska skrivregler för punktskrift
Början av den lokala menyn.
Början av brödtext.

6.3 Likhetstecken

= Punkt 2, 3, 5 och 6 likhetstecken

Likhetstecken kan upprepas på nästa rad för att underlätta läsbar­heten.

exempel

17 + 4 = 21

Punkt 3, 4, 5 och 6Punkt
      1Punkt 1, 2, 4 och 5Tom
      cell, mellanrumPunkt 2, 5 och 6Tom cell, mellanrumPunkt 3, 4, 5 och 6Punkt 1, 4 och 5Tom cell, mellanrumPunkt 2, 3, 5 och 6Tom cell, mellanrumPunkt 3, 4, 5 och 6Punkt 1 och 2Punkt 1Tom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrum

(eller)

Punkt 3, 4, 5 och 6Punkt
      1Punkt 1, 2, 4 och 5Punkt
      2, 5 och 6Punkt 3, 4, 5 och 6Punkt 1, 4 och 5Punkt 2, 3, 5 och 6Punkt 3, 4, 5 och 6Punkt 1 och 2Punkt 1Tom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrum