Gå direkt till brödtext [snabbkommando alt 8]. Gå direkt till den lokala menyn [snabbkommando alt 9].
Svenska skrivregler för punktskrift
Början av den lokala menyn.
Början av brödtext.

6.4 Multiplikation

Punkt 1, 2, 4, 5 och 6Punkt 3 multiplikationstecken (punkt)
× Punkt 1, 2, 4, 5 och 6Punkt 1, 3, 4 och 6 multiplikationstecken (kryss)
* Punkt 3 och 5 multiplikationstecken (asterisk)
(lägg märke till att asterisk egentligen inte är att rekom­mendera som multiplikations­tecken i tryck, men finns med här för att tecknet före­kom­mer i elektroniska medier, tecknet används också frekvent som multi­plikationstecken eftersom det finns lätt tillgängligt på datorns tangentbord)

Multiplikationstecken kan upprepas på nästa rad för att under­lätta läsbarheten.