Gå direkt till brödtext [snabbkommando alt 8]. Gå direkt till den lokala menyn [snabbkommando alt 9].
Svenska skrivregler för punktskrift
Början av den lokala menyn.
Början av brödtext.

6.2 Subtraktion

Punkt 3 och 6 subtraktionstecken, minus

Minus kan upprepas på nästa rad för att underlätta läsbarheten.

exempel

5 − 3 = 2

Punkt 3, 4, 5 och 6Punkt
      1 och 5Tom cell, mellanrumPunkt 3 och 6Tom cell, mellanrumPunkt 3, 4, 5 och 6Punkt 1 och 4Tom cell, mellanrumPunkt 2, 3, 5 och 6Tom cell, mellanrumPunkt 3, 4, 5 och 6Punkt 1 och 2Tom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrum

(eller)

Punkt 3, 4, 5 och 6Punkt
      1 och 5Punkt 3 och 6Punkt
      3, 4, 5 och 6Punkt 1 och 4Punkt 2, 3, 5 och 6Punkt 3, 4, 5 och 6Punkt 1 och 2Tom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrum

−2 + 1 = −1

Punkt 3 och 6Punkt 3,
      4, 5 och 6Punkt 1 och 2Tom
      cell, mellanrumPunkt 2, 5 och 6Tom cell, mellanrumPunkt 3, 4, 5 och 6Punkt 1Tom cell, mellanrumPunkt 2, 3, 5 och 6Tom cell, mellanrumPunkt 3 och 6Punkt 3, 4, 5 och 6Punkt 1Tom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrum

Temperaturen är −15 °C.

Punkt 6Punkt 2, 3, 4 OCH
      5Punkt 1 och 5Punkt
      1, 3 och 4Punkt 1, 2, 3 och 4Punkt 1 och 5Punkt 1, 2, 3 och 5Punkt 1Punkt 2, 3, 4 och 5Punkt 1, 3 och 6Punkt 1, 2, 3 och 5Punkt 1 och 5Punkt 1, 3, 4 och 5Tom cell, mellanrumPunkt 3, 4 och 5Punkt 1, 2, 3 och 5Tom cell, mellanrumPunkt 3 och 6Punkt 3, 4, 5 och 6Punkt 1Punkt 1 och 5Tom
      cell, mellanrumPunkt 1, 2, 4, 5 och 6Punkt 1, 2, 4 och 5Punkt 6Punkt 1 och 4Punkt 3Tom
      cell, mellanrumTom cell, mellanrum