Gå direkt till brödtext [snabbkommando alt 8]. Gå direkt till den lokala menyn [snabbkommando alt 9].
Svenska skrivregler för punktskrift
Början av den lokala menyn.
Början av brödtext.

5.6 Romerska siffror

För att skriva romerska siffror används versaltecken Punkt 6 en gång framför entecknig siffra och två gånger framför flertecknig siffra.

exempel

MDCXLVIII = 1648

Punkt 6Punkt 6Punkt 1, 3 och 4Punkt 1, 4 och 5Punkt 1 och 4Punkt 1, 3, 4 och 6Punkt 1, 2 och 3Punkt 1, 2, 3 och 6Punkt 2 och 4Punkt 2 och 4Punkt 2 och 4Tom cell, mellanrumPunkt 2, 3, 5 och 6Tom cell, mellanrumPunkt 3, 4, 5 och 6Punkt 1Punkt 1, 2 och 4Punkt 1, 4 och 5Punkt 1, 2 och 5Tom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrum

Gustaf V

Punkt 6Punkt 1, 2, 4 OCH
      5Punkt 1, 3 och 6Punkt
      2, 3 och 4Punkt 2, 3, 4 och 5Punkt 1Punkt 1, 2 och 4Tom cell, mellanrumPunkt 6Punkt 1, 2, 3 och 6Tom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrum

Carl XVI Gustaf

Punkt 6Punkt 1 och 4Punkt 1Punkt 1, 2, 3 och 5Punkt 1, 2 och 3Tom cell, mellanrumPunkt 6Punkt 6Punkt 1, 3, 4 och 6Punkt 1, 2, 3 och 6Punkt 2 och 4Tom cell, mellanrumPunkt 6Punkt 1, 2, 4 och 5Punkt 1, 3 och 6Punkt 2, 3 och 4Punkt 2, 3, 4 och 5Punkt 1Punkt 1, 2 och 4Tom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrum