Gå direkt till brödtext [snabbkommando alt 8]. Gå direkt till den lokala menyn [snabbkommando alt 9].
Svenska skrivregler för punktskrift
Början av den lokala menyn.
Början av brödtext.

5.7 Siffror i korsord

I korsord i punktskrift kan man använda enbart ett tecken, utan siffertecken, i varje ruta för att beteckna talen 1–50. Grund­tecknen är a–j.

Numrering av ledtexterna görs med vanliga siffror, med siffer­tecken.

exempel

1–10

Punkt 1Tom cell, mellanrumPunkt 1 och 2Tom cell, mellanrumPunkt 1 och 4Tom cell, mellanrumPunkt 1, 4 och 5Tom cell, mellanrumPunkt 1 och 5Tom cell, mellanrumPunkt 1, 2 och 4Tom cell, mellanrumPunkt 1, 2, 4 och 5Tom cell,
      mellanrumPunkt 1, 2 och 5Tom cell, mellanrumPunkt 2 och 4Tom cell, mellanrumPunkt 2, 4 och 5

11–20

Punkt 1 och 3Tom cell, mellanrumPunkt 1, 2 och 3Tom cell, mellanrumPunkt 1, 3 och 4Tom cell, mellanrumPunkt 1, 3, 4 och 5Tom cell,
      mellanrumPunkt 1, 3 och 5Tom cell, mellanrumPunkt 1, 2, 3 och 4Tom cell, mellanrumPunkt 1, 2, 3, 4 och 5Tom cell, mellanrumPunkt 1, 2, 3 och 5Tom cell, mellanrumPunkt 2, 3 och 4Tom cell, mellanrumPunkt 2, 3, 4 och 5

21–30

Punkt 1, 3 och 6Tom cell,
      mellanrumPunkt 1, 2, 3 och 6Tom cell, mellanrumPunkt 1, 3, 4 och 6Tom cell, mellanrumPunkt 1, 3, 4, 5 och 6Tom cell, mellanrumPunkt 1, 3, 5 och 6Tom cell, mellanrumPunkt 1, 2, 3, 4 och 6Tom cell, mellanrumFull cell, punkt 1, 2, 3, 4, 5 och 6Tom cell, mellanrumPunkt 1,
      2, 3, 5 och 6Tom cell, mellanrumPunkt 2, 3, 4 och 6Tom cell, mellanrumPunkt 2, 3, 4, 5 och 6

31–40

Punkt 1 och 6Tom cell, mellanrumPunkt 1, 2 och 6Tom cell, mellanrumPunkt 1, 4 och 6Tom cell, mellanrumPunkt 1, 4, 5 och 6Tom cell,
      mellanrumPunkt 1, 5 och 6Tom cell, mellanrumPunkt 1, 2, 4 och 6Tom cell, mellanrumPunkt 1, 2, 4, 5 och 6Tom cell, mellanrumPunkt 1, 2, 5 och 6Tom cell, mellanrumPunkt 2, 4 och 6Tom cell, mellanrumPunkt 2, 4, 5 och 6

41–50

Punkt 2Tom cell, mellanrumPunkt 2 och 3Tom cell, mellanrumPunkt 2 och 5Tom cell, mellanrumPunkt 2, 5 och 6Tom cell, mellanrumPunkt 2 och 6Tom cell, mellanrumPunkt 2, 3 och 5Tom cell, mellanrumPunkt 2, 3, 5 och 6Tom cell,
      mellanrumPunkt 2, 3 och 6Tom cell, mellanrumPunkt 3 och 5Tom cell, mellanrumPunkt 3, 5 och 6