Gå direkt till brödtext [snabbkommando alt 8]. Gå direkt till den lokala menyn [snabbkommando alt 9].
Svenska skrivregler för punktskrift
Början av den lokala menyn.
Början av brödtext.

5.5 Siffror och bokstäver

När siffra följs av gemen bokstav mellan a–j måste bokstaven skiljas från siffran. Om inte kommer bokstaven att tolkas som en siffra även den.

Detta kan göras på två sätt, antingen genom att ett blanktecken skrivs mellan siffra och bokstav eller genom att avslutnings­tecknet Punkt 1, 5 och 6 skrivs mellan siffran och bokstaven. Avslutnings­tecken används för att illustrera att det i svartskrift inte finns något blanktecken mellan siffra och bokstav.

exempel

Lösenord: lvb57j

Punkt 6Punkt 1, 2 och 3Punkt 2, 4 och 6Punkt 2, 3
      och 4Punkt 1 och 5Punkt
      1, 3, 4 och 5Punkt 1, 3 och 5Punkt 1, 2, 3 och 5Punkt 1, 4 och 5Punkt 2 och 5Tom cell, mellanrumPunkt 1, 2 och 3Punkt 1, 2, 3 och 6Punkt 1 och 2Punkt 3, 4, 5 och 6Punkt 1 och 5Punkt 1, 2, 4 och 5Punkt 1, 5 och 6Punkt 2, 4 och 5Tom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrum

2a + b

Punkt 3, 4, 5 och 6Punkt
      1 och 2Punkt 1, 5 och 6Punkt
      1Tom cell, mellanrumPunkt
      2, 5 och 6Tom cell, mellanrumPunkt 1 och 2Tom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrum

3G-nätet

Punkt 3, 4, 5 och 6Punkt
      1 och 4Punkt 6Punkt
      1, 2, 4 och 5Punkt 3 och 6Punkt 1, 3, 4 och 5Punkt 3, 4 och 5Punkt 2, 3, 4 och 5Punkt 1 och 5Punkt 2, 3, 4 och 5Tom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrum