Gå direkt till brödtext [snabbkommando alt 8]. Gå direkt till den lokala menyn [snabbkommando alt 9].
Svenska skrivregler för punktskrift
Början av den lokala menyn.
Början av brödtext.

3.6 Kortskrift

I svensk punktskrift finns det ett kortskriftssystem, se Kortskrift: Nivå 1 och 2 samt Kortskrift: Nivå 3 och 4, för egna anteckningar. Kortskrift är ett traditionellt sätt att skriva punktskrift, ett system med förkortningar som endast används i punktskrift. Syftet är att spara utrymme och att skriva och läsa snabbare. Det är vanligt att versaltecken inte används i kortskrift.

Flera tecken som används i vanlig punktskrift (fullskrift) har andra betydelser i kortskrift, som delar i de speciella förkort­ningarna. I kortskrift kan man därför inte återge all text med samma entydighet som man kan med full­skrift.

Punktskriftsnämnden rekommenderar att texter som mång­faldigas i punktskrift ska finnas tillgängliga i fullskrift.