Gå direkt till brödtext [snabbkommando alt 8]. Gå direkt till den lokala menyn [snabbkommando alt 9].
Svenska skrivregler för punktskrift
Början av den lokala menyn.
Början av brödtext.

3.5 Ordningsföljden mellan specialtecken i punktskrift

När flera av specialtecknen i punktskrift behöver användas före ett ord, ska den inbördes ordningen mellan dem vara följande: tecken för stilsort, versaltecken, diakritiskt tecken.

exempel

Hennes namn var Áslög.

Punkt 6Punkt 1, 2 och 5Punkt 1 och 5Punkt 1, 3, 4
      och 5Punkt 1, 3, 4 och 5Punkt 1 och 5Punkt 2, 3 och 4Tom cell, mellanrumPunkt 1, 3, 4 och 5Punkt 1Punkt 1, 3 och 4Punkt 1, 3, 4 och 5Tom cell, mellanrumPunkt 1, 2, 3 och 6Punkt 1Punkt 1, 2, 3 och 5Tom cell, mellanrumPunkt 4 och 6Punkt 6Punkt
      4Punkt 1Punkt 2, 3 och
      4Punkt 1, 2 och 3Punkt
      2, 4 och 6Punkt 1, 2, 4 och 5Punkt 3Tom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrum