Gå direkt till brödtext [snabbkommando alt 8]. Gå direkt till den lokala menyn [snabbkommando alt 9].
Svenska skrivregler för punktskrift
Början av den lokala menyn.
Början av brödtext.

3.2
Versaler

Punkt 6 versaltecken

Punkt 6Punkt 6 flera versaler i följd

Punkt 6Punkt 6Punkt 6 flera ord med versaler i följd

I punktskrift återges versal (stor bokstav) med förtecknet Punkt 6. Huvudregeln är att versaler markeras i punkt­skrift. I en del texter för punktskriftsinlärning kan versaler dock uteslutas för att under­lätta läsningen.