Gå direkt till brödtext [snabbkommando alt 8]. Gå direkt till den lokala menyn [snabbkommando alt 9].
Svenska skrivregler för punktskrift
Början av den lokala menyn.
Början av brödtext.

3.2.1 Tecken för en versal Punkt 6

Tecknet anger att närmast följande bokstav är versal.

exempel

Han heter Hans och bror hans heter Bror.

Punkt 6Punkt 1, 2 och 5Punkt 1Punkt 1, 3, 4 och 5Tom cell, mellanrumPunkt 1,
      2 och 5Punkt 1 och 5Punkt
      2, 3, 4 och 5Punkt 1 och 5Punkt 1, 2, 3 och 5Tom cell, mellanrumPunkt 6Punkt 1, 2 och 5Punkt 1Punkt 1, 3, 4 och 5Punkt 2, 3 och 4Tom cell, mellanrumPunkt 1, 3 och 5Punkt 1 och 4Punkt 1, 2 och 5Tom cell, mellanrumPunkt 1 och 2Punkt 1, 2, 3 och 5Punkt 1, 3 och 5Punkt 1, 2, 3 och 5Tom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrum

Punkt 1, 2 och 5Punkt 1Punkt 1, 3, 4 och 5Punkt
      2, 3 och 4Tom cell, mellanrumPunkt 1, 2 och 5Punkt 1 och 5Punkt 2, 3, 4 och 5Punkt 1 och 5Punkt 1, 2, 3 och 5Tom cell, mellanrumPunkt 6Punkt 1 och 2Punkt 1, 2, 3 och 5Punkt 1, 3 och 5Punkt 1, 2, 3 och 5Punkt 3Tom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrum