Gå direkt till brödtext [snabbkommando alt 8]. Gå direkt till den lokala menyn [snabbkommando alt 9].
Svenska skrivregler för punktskrift
Början av den lokala menyn.
Början av brödtext.

2.6 Skyddstecken

© Punkt 2, 3 och 6Punkt
      1 och 4Punkt 3, 5 och 6 copyrighttecken

® Punkt 2, 3 och 6Punkt
      1, 2, 3 och 5Punkt 3, 5 och 6 registreringstecken

Punkt 2, 3 och 6Punkt
      2, 3, 4 och 5Punkt 1, 3 och 4Punkt 3, 5 och 6 trade mark-tecken (varumärkestecken)

exempel

© 2009 Punktskriftsnämnden

Punkt 2, 3 och 6Punkt
      1 och 4Punkt 3, 5 och 6Tom
      cell, mellanrumPunkt 3, 4, 5 och 6Punkt 1 och 2Punkt 2, 4 och 5Punkt 2, 4 och 5Punkt 2 och 4Tom cell, mellanrumPunkt 6Punkt 1, 2, 3 och 4Punkt 1, 3 och 6Punkt 1, 3, 4 och 5Punkt 1 och 3Punkt 2, 3, 4 och 5Punkt 2, 3 och 4Punkt 1 och 3Punkt 1, 2, 3 och 5Punkt 2 och 4Punkt 1, 2 och 4Punkt 2, 3, 4 och 5Punkt 2, 3 och 4Punkt 3 och 6Tom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrum

Punkt 1, 3, 4 och 5Punkt
      3, 4 och 5Punkt 1, 3 och 4Punkt 1, 3, 4 och 5Punkt 1, 4 och 5Punkt 1 och 5Punkt 1, 3, 4 och 5Tom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrum