Gå direkt till brödtext [snabbkommando alt 8]. Gå direkt till den lokala menyn [snabbkommando alt 9].
Svenska skrivregler för punktskrift
Början av den lokala menyn.
Början av brödtext.

2.5 Valutatecken

¢ Punkt 4 och 5Punkt
      1 och 4 centtecken

$ Punkt 4 och 5Punkt
      2, 3 och 4 dollartecken

Punkt 4 och 5Punkt
      1 och 5 eurotecken

£ Punkt 4 och 5Punkt
      1, 2 och 3 pundtecken

¥ Punkt 4 och 5Punkt
      1, 3, 4, 5 och 6 yentecken

Valutatecken bör placeras efter en siffergrupp och föregås av blanktecken. Andra skrivsätt förekommer dock.

exempel

Priset var 500 €.

Punkt 6Punkt 1, 2, 3 OCH
      4Punkt 1, 2, 3 och 5Punkt
      2 och 4Punkt 2, 3 och 4Punkt
      1 och 5Punkt 2, 3, 4 och 5Tom cell, mellanrumPunkt 1, 2, 3 och 6Punkt 1Punkt 1, 2, 3 och 5Tom cell, mellanrumPunkt 3, 4, 5 och 6Punkt 1 och 5Punkt 2, 4 och 5Punkt 2, 4 och 5Tom cell, mellanrumPunkt 4 och 5Punkt 1 och 5Punkt 3Tom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrum