Gå direkt till brödtext [snabbkommando alt 8]. Gå direkt till den lokala menyn [snabbkommando alt 9].
Svenska skrivregler för punktskrift
Början av den lokala menyn.
Början av brödtext.

4.5.1 Fonetisk parentes Punkt 5 och 6Punkt 2, 3, 5 och 6Tom cell, mellanrumPunkt 5 och 6Punkt 2, 3, 5 och 6

I svartskrift ser hakparentesen och den fonetiska parentesen lika ut. För att skilja den speciella fonetiska texten från annan text använder man i punktskrift en särskild fonetisk parentes.

Observera att konventionerna varierar för hur fonetiska tecken används i svartskrift och att det inte är möjligt att utgå från att tecken inom fonetisk parentes följer det internationella fonetiska alfabetet (IPA). Det är därför viktigt att vid överföring till punkt­skrift exakt återge de fonetiska tecken som används i förlagan.