Gå direkt till brödtext [snabbkommando alt 8]. Gå direkt till den lokala menyn [snabbkommando alt 9].
Svenska skrivregler för punktskrift
Början av den lokala menyn.
Början av brödtext.

6.5 Division

/ Punkt 3 och 4 divisionstecken (snedstreck, snett bråkstreck)

── Punkt 1, 2, 5 och 6 divisionstecken (horisontellt bråkstreck)

Divisionstecknet bör inte omges av blanktecken.

Observera att divisionstecknen inte utan vidare är utbytbara. Se Skrivregler för matematik och naturvetenskap.

Lägg märke till att det finns egna datorkoder (tecken) för ¼, ½ och ¾ – men inte någon motsvarighet för dem i punktskrift. Dessa tecken ska alltså skrivas som bråk med snedstreck (snett bråkstreck) i punktskrift.