Om läshinder och funktionsnedsättningar

Ett läshinder uppstår när en person har svårt att läsa en text för att den har publicerats på ett otillgängligt sätt. Här kan du läsa mer om läshinder och funktionsnedsättningar.

Läshinder kan vara permanenta eller tillfälliga och uppstå på grund av skada eller sjukdom.  Att ha svenska som andraspråk räknas däremot inte som ett läshinder.

Ibland används ordet läsnedsättning, men många människor upplever att det är ett missvisande ord eftersom många kan läsa en text som publicerats på ett tillgängligt sätt.

Exempel på funktionsnedsättningar som leder till läshinder:

  • läs- och skrivsvårigheter
  • synnedsättning
  • fysiska funktionsnedsättningar
  • intellektuell funktionsnedsättning
  • neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Läs- och skrivsvårigheter

Läs- och skrivsvårigheter är ett paraplybegrepp, som bland annat innefattar dyslexi. Begreppet gäller alla som har svårt att läsa eller skriva, oavsett orsak.

Synnedsättning

Att ha en synnedsättning innebär att man på grund av synbortfall har svårigheter i vardagen. En person med synnedsättning kan till exempel ha svårt att läsa text, även med glasögon och bra belysning.

Fysisk funktionsnedsättning

En fysisk funktionsnedsättning innebär att personen kan ha svårt att bland annat använda, styra, balansera och koordinera huvud, bål, armar och ben. Exempel på fysiska funktionsnedsättningar är cerebral pares CP eller ryggmärgsbråck.

Intellektuell funktionsnedsättning

Intellektuell funktionsnedsättning innebär svårigheter att till exempel ta emot, bearbeta och förmedla information. Det innebär att det krävs längre tid för att förstå och lära sig saker. Andra begrepp är kognitiv funktionsnedsättning eller ett annat föråldrat uttryck är utvecklingsstörning.

Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar kan innebära bland annat svårigheter i socialt samspel. Exempel på neuropsykiatrisk funktionsnedsättning är autism och ADHD. Ibland används begreppet psykisk funktionsnedsättning. 

Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)