Om taktila kartor

Taktila kartor är kartor som du läser med fingrarna. Det ett viktigt hjälpmedel för personer med synnedsättning. Här beskriver vi hur framtagningen av taktila kartor fungerar.

Så går framtagningsprocessen av taktila kartor till

Hur beställer jag en karta?

Kontakta Punktskriftstjänsten, som är en del av MTM, (kontaktuppgifterna finns längst ner i den här rutan). Du kan kontakta Punktskriftstjänsten via brev i svartskrift eller punktskrift, e-post eller telefon. Berätta vad du vill ha en karta över, t.ex. en detaljkarta över ett geografiskt område.

Vad händer sedan?

MTM hämtar sedan in information om vad kartan ska användas till och vad som ska finnas med i den, så som vägar och hus. Ett underlag i form av en karta behövs och denna kommer antingen från beställaren eller så letar MTM upp en lämplig karta. När beställningen har inkommit går vi igenom underlaget. I en del fall kontaktar MTM beställaren för kompletterande frågor. Beställningen skickas sedan vidare till formgivaren som tar fram ett förslag. Ibland behöver formgivaren mer detaljer om utseende och innan kartan är klar kan formgivaren titta på olika lösningar tillsammans med MTM. Beställningen går sedan till en leverantör som sväller kartan och skickar den direkt till beställaren.

Hur mycket kan individanpassas?

Det är beställaren som avgör vilken karta som ska produceras och i princip allt kan individanpassas.

Hur lång tid tar processen?

Som regel brukar det ta ca 2-3 veckor från beställning till leverans. Det kan ta längre tid beroende på antalet kartor och om mer information för utformningen måste inhämtas.

Vad händer om jag inte är nöjd med kartan?

Det går alltid bra att återkomma med eventuella synpunkter så tas en ny karta fram.

Vilket format produceras kartorna i? 

Det bestämmer du. Vanligast är A4 men även A3-format förekommer.

Vad kostar det?

Att beställa en taktil karta är helt kostnadsfritt.

Beställ din taktila karta hos Punktskriftstjänsten! 

Öppettider: måndag till torsdag, klockan 09.00 till 12.00
Telefon: 040 653 27 20
E-post: punktskrift@mtm.se
Postadress: MTM, Punktskriftstjänsten, Box 51, 201 20 Malmö

Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)